23Th9

Tư vấn tổ chức các giải đấu bida chuyên nghiệp

Quản Trị Sản phẩm, Tin tức

Bida Lê Hạnh:  lắp ráp,nhận bảo trì sữa chữa,thay băng,vải,đá trung quốc,cung cấp các loại phụ tùng bida. Sơn mới Thay chân , thành băng mới . Sửa hộp điện máy sưởi bàn lớn Lắp Ráp máy tạo nhiệt cho mặt đá Sửa chửa cơ chuyên nghiệp , cơ thi đấu . Nhận thay đầu […]