Cơ bida

CƠ TIGER LX SERIES TL-02

42991323_1848313795281822_5789067469159137280_n43000417_281921709316518_7367514185762078720_n

DÒNG CƠ LX SERIES TL-02

Thông số kỷ thuật cơ :

* Tổng chiều dài : 144,5 cm * Ngọn : 70,5 cm ,

Ngọn ghép Carom-X® LD low deflection shaft (European taper) theo công nghệ chống độ lệch khi đánh .

* Đuôi : 74 cm cẩn 100% từ gổ curly maple và cocbolo .

* Cân nặng : Từ 497g đến 580g ( có óc để cân chính )

* Đầu cơ : Sniper laminated cue tip – 12.25mm

* Khốp nối : RADIAL

This cue features a Natural Curly Maple forearm with 5 Cocobolo inlay points, w/Curly Maple Handle and 10 Cocobolo Inlays. It is complemented with white plastic sleeve with custom rings. Each cue features the Ultra-X® high performance patented technology shaft (low deflection X shafts are optional) and a radial Tiger joint protector.