Tin tức

11 CÁCH ĐÁNH MỘT BĂNG TẠO THẾ GOM BI

11 cách đánh trên bàn bida 1 băng tạo thế gom bi được hướng dẫn chi tiết bằng video

– Cơ thủ thực hiện : Gerhard Huber (Đức)

1. Cúp 1 băng (đẩy bi carde đi 2 băng dậu)

2. Cule 1 băng (đẩy bi carde đi 1 băng dài)

3. Đánh sơn mỏng 1 băng tạo thế giò gà

4. Đánh giằng 1 băng (ép phê nghịch) đẩy bi carde đi 2 băng dậu

5. Đánh dày 1 băng (đẩy nhẹ bi carde)

6. Đánh 1 băng thấp cơ , đẩy bi carde đi 2 băng dậu

7. Đánh 1 băng cao cơ tạo thế kéo

8. Đánh 1 băng để tạo thế đánh kéo  băng

9. Đánh sơn mỏng 1 băng tạo thế giò gà

10. Kéo 1 băng (đẩy bi carde đi 2 băng dậu tạo thế giò gà)

11. Đánh dày 1 băng (đẩy bi carde về góc dậu tạo thế giò gà)

Tham khảo : bán bàn bida , tân trang bàn bida , bàn bida

Bida Lê Hạnh chuyên cung cấp bàn bida , bán bàn bida cao cấp , tân trang bàn bida , phụ kiện bida chính hãng.